ผู้บริหาร

นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/03/2020
ปรับปรุง 01/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 54936
Page Views 72323
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก กระสัง กระสัง
2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม กระสัง กระสัง
3 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสัง
4 โรงเรียนบ้านถนน กระสัง กระสัง
5 โรงเรียนอนุบาลกระสัง กระสัง กระสัง
6 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ กระสัง กระสัง
7 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ กระสัง กระสัง
8 โรงเรียนบ้านตะเคียน กระสัง กระสัง
9 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม กระสัง กระสัง
10 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ กันทรารมย์ กระสัง
11 โรงเรียนบ้านดอนยาว กันทรารมย์ กระสัง
12 โรงเรียนบ้านหนองขอน กันทรารมย์ กระสัง
13 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด กันทรารมย์ กระสัง
14 โรงเรียนบ้านโคกยาง กันทรารมย์ กระสัง
15 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง ชุมแสง กระสัง
16 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชุมแสง กระสัง
17 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ชุมแสง กระสัง 0890197383
18 โรงเรียนบ้านไผ่ลวก ชุมแสง กระสัง
19 โรงเรียนบ้านสวายสอไกรฯ ชุมแสง กระสัง
20 โรงเรียนบ้านไม้แดง ชุมแสง กระสัง
21 โรงเรียนวัดอินทบูรพา บ้านปรือ กระสัง
22 โรงเรียนบ้านนารากัลยาประชาสรรค์ บ้านปรือ กระสัง
23 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) บ้านปรือ กระสัง
24 โรงเรียนวัดปทุมคงคา บ้านปรือ กระสัง
25 โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
26 โรงเรียนบ้านระกา บ้านปรือ กระสัง
27 โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) บ้านปรือ กระสัง
28 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ ลำดวน กระสัง
29 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง ลำดวน กระสัง
30 โรงเรียนบ้านยาง ลำดวน กระสัง
31 โรงเรียนบ้านลำดวน ลำดวน กระสัง 0-4463-0184
32 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ลำดวน กระสัง
33 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา ลำดวน กระสัง
34 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม ลำดวน กระสัง
35 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง
36 โรงเรียนบ้านโคกสูง ศรีภูมิ กระสัง
37 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี ศรีภูมิ กระสัง
38 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สองชั้น กระสัง
39 โรงเรียนบ้านโคลด สองชั้น กระสัง 044630026
40 โรงเรียนวัดบ้านจอม สองชั้น กระสัง
41 โรงเรียนบ้านตาราม สองชั้น กระสัง
42 โรงเรียนบ้านเสม็ด สองชั้น กระสัง
43 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ สองชั้น กระสัง
44 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สองชั้น กระสัง 0898462532
45 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ สองชั้น กระสัง
46 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สูงเนิน กระสัง
47 โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี สูงเนิน กระสัง
48 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ สูงเนิน กระสัง
49 โรงเรียนบ้านบัวถนน สูงเนิน กระสัง 0-4478-4179
50 โรงเรียนบ้านสูงเนิน สูงเนิน กระสัง
51 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สูงเนิน กระสัง
52 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเต็ง กระสัง
53 โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ หนองเต็ง กระสัง
54 โรงเรียนบ้านจาน หนองเต็ง กระสัง
55 โรงเรียนวัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสัง
56 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) หนองเต็ง กระสัง
57 โรงเรียนบ้านโนนแดง หนองเต็ง กระสัง
58 โรงเรียนบ้านละลูน หนองเต็ง กระสัง
59 โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฎ์ หนองเต็ง กระสัง 044630082
60 โรงเรียนบ้านชำแระ หนองเต็ง กระสัง
61 โรงเรียนบ้านกุดโคลน ห้วยสำราญ กระสัง
62 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ห้วยสำราญ กระสัง
63 โรงเรียนบ้านประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง
64 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ห้วยสำราญ กระสัง
65 โรงเรียนบ้านตะครอง ห้วยสำราญ กระสัง 044630036
66 โรงเรียนบ้านตาเป้า ห้วยสำราญ กระสัง 0872348941
67 โรงเรียนบ้านอโณทัย เมืองไผ่ กระสัง
68 โรงเรียนบ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง
69 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
70 โรงเรียนวัดธรรมถาวร เมืองไผ่ กระสัง
71 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 จันทบเพชร บ้านกรวด
72 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 จันทบเพชร บ้านกรวด
73 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ จันทบเพชร บ้านกรวด
74 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จันทบเพชร บ้านกรวด
75 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 จันทบเพชร บ้านกรวด
76 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 จันทบเพชร บ้านกรวด
77 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 จันทบเพชร บ้านกรวด
78 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 บึงเจริญ บ้านกรวด
79 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวด
80 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 บึงเจริญ บ้านกรวด
81 โรงเรียนบ้านบึงเจริญ บึงเจริญ บ้านกรวด
82 โรงเรียนบ้านตาอี บ้านกรวด บ้านกรวด
83 โรงเรียนบ้านโคกเบง บ้านกรวด บ้านกรวด
84 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด บ้านกรวด
85 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร บ้านกรวด บ้านกรวด
86 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ บ้านกรวด บ้านกรวด
87 โรงเรียนบ้านโคกยาง บ้านกรวด บ้านกรวด
88 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ บ้านกรวด บ้านกรวด
89 โรงเรียนบ้านยาง บ้านกรวด บ้านกรวด
90 โรงเรียนบ้านสายโท 1 ปราสาท บ้านกรวด
91 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง ปราสาท บ้านกรวด
92 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ปราสาท บ้านกรวด
93 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 ปราสาท บ้านกรวด
94 โรงเรียนบ้านโคกระเหย ปราสาท บ้านกรวด
95 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด (044) 679105
96 โรงเรียนบ้านปราสาททอง ปราสาท บ้านกรวด
97 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู บ้านกรวด
98 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สายตะกู บ้านกรวด
99 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ สายตะกู บ้านกรวด
100 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 ใต้ สายตะกู บ้านกรวด
101 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด
102 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 หนองไม้งาม บ้านกรวด
103 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 หนองไม้งาม บ้านกรวด
104 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 หนองไม้งาม บ้านกรวด
105 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 หนองไม้งาม บ้านกรวด
106 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด 0-4463-0234
107 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด บ้านกรวด
108 โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด บ้านกรวด
109 โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด บ้านกรวด
110 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด บ้านกรวด
111 โรงเรียนบ้านหว้า เขาดินเหนือ บ้านกรวด
112 โรงเรียนบ้านหลัก เขาดินเหนือ บ้านกรวด
113 โรงเรียนบ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
114 โรงเรียนบ้านศรีสุข เขาดินเหนือ บ้านกรวด
115 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ เขาดินเหนือ บ้านกรวด
116 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด 044630226
117 โรงเรียนบ้านหนองแวง โนนเจริญ บ้านกรวด
118 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม โนนเจริญ บ้านกรวด
119 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โนนเจริญ บ้านกรวด 044-630227
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 โนนเจริญ บ้านกรวด
121 โรงเรียนบ้านบัว จรเข้มาก ประโคนชัย
122 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
123 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี จรเข้มาก ประโคนชัย
124 โรงเรียนบ้านหนองร้าน จรเข้มาก ประโคนชัย
125 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ จรเข้มาก ประโคนชัย
126 โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย
127 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ จรเข้มาก ประโคนชัย
128 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ตะโกตาพิ ประโคนชัย
129 โรงเรียนบ้านชุมแสง ตะโกตาพิ ประโคนชัย
130 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ ตะโกตาพิ ประโคนชัย
131 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด ตะโกตาพิ ประโคนชัย
132 โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) ตะโกตาพิ ประโคนชัย
133 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง บ้านไทร ประโคนชัย
134 โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) บ้านไทร ประโคนชัย
135 โรงเรียนบ้านโคกกี่ บ้านไทร ประโคนชัย
136 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย
137 โรงเรียนบ้านหินกอง ประทัดบุ ประโคนชัย
138 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย ประทัดบุ ประโคนชัย
139 โรงเรียนบ้านกระสัง ประทัดบุ ประโคนชัย
140 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ ประทัดบุ ประโคนชัย
141 โรงเรียนบ้านหัวตะแบก ประทัดบุ ประโคนชัย
142 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย ประโคนชัย
143 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ประโคนชัย ประโคนชัย
144 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย ประโคนชัย
145 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ประโคนชัย ประโคนชัย
146 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ประโคนชัย ประโคนชัย
147 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย ประโคนชัย
148 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประโคนชัย ประโคนชัย
149 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ประโคนชัย ประโคนชัย
150 โรงเรียนบ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย
151 โรงเรียนบ้านเขว้า ปังกู ประโคนชัย
152 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปังกู ประโคนชัย
153 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) ปังกู ประโคนชัย
154 โรงเรียนบ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย
155 โรงเรียนบ้านไทรโยง ละเวี้ย ประโคนชัย
156 โรงเรียนบ้านหนองนา ละเวี้ย ประโคนชัย
157 โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ละเวี้ย ประโคนชัย
158 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ละเวี้ย ประโคนชัย
159 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี ละเวี้ย ประโคนชัย
160 โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง ละเวี้ย ประโคนชัย
161 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย
162 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
163 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
164 โรงเรียนบ้านสารภี สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
165 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ หนองบอน ประโคนชัย
166 โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) หนองบอน ประโคนชัย
167 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา หนองบอน ประโคนชัย
168 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองบอน ประโคนชัย
169 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา หนองบอน ประโคนชัย
170 โรงเรียนบ้านหนองเอียน เขาคอก ประโคนชัย
171 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา เขาคอก ประโคนชัย
172 โรงเรียนบ้านโนนศิลา เขาคอก ประโคนชัย
173 โรงเรียนบ้านโคกกลอย เขาคอก ประโคนชัย
174 โรงเรียนบ้านหนองตะโก เขาคอก ประโคนชัย
175 โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง เขาคอก ประโคนชัย
176 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย เขาคอก ประโคนชัย
177 โรงเรียนบ้านเขาคอก เขาคอก ประโคนชัย
178 โรงเรียนบ้านหนองบอน แสลงโทน ประโคนชัย
179 โรงเรียนบ้านแสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย
180 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม แสลงโทน ประโคนชัย
181 โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม โคกตูม ประโคนชัย
182 โรงเรียนบ้านโคกรัง โคกตูม ประโคนชัย
183 โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม ประโคนชัย 0-4487-3347
184 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา โคกตูม ประโคนชัย
185 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ โคกตูม ประโคนชัย
186 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี โคกมะขาม ประโคนชัย
187 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ โคกมะขาม ประโคนชัย
188 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โคกมะขาม ประโคนชัย
189 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย
190 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า โคกม้า ประโคนชัย
191 โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) โคกม้า ประโคนชัย
192 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกม้า ประโคนชัย
193 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ โคกม้า ประโคนชัย
194 โรงเรียนบ้านโคกย่าง โคกย่าง ประโคนชัย
195 โรงเรียนบ้านเก็ม โคกย่าง ประโคนชัย
196 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ไพศาล ประโคนชัย
197 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี ไพศาล ประโคนชัย
198 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา ไพศาล ประโคนชัย
199 โรงเรียนบ้านละลมพนู ไพศาล ประโคนชัย
200 โรงเรียนบ้านบ่อดิน ไพศาล ประโคนชัย
201 โรงเรียนบ้านสังเคิล ไพศาล ประโคนชัย
202 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง ไพศาล ประโคนชัย
203 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย
204 โรงเรียนบ้านตะแบก จันดุม พลับพลาชัย
205 โรงเรียนวัดบ้านโคกเจริญ จันดุม พลับพลาชัย
206 โรงเรียนบ้านปราสาท จันดุม พลับพลาชัย
207 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จันดุม พลับพลาชัย
208 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) จันดุม พลับพลาชัย
209 โรงเรียนบ้านปลัด จันดุม พลับพลาชัย
210 โรงเรียนบ้านแพงพวย จันดุม พลับพลาชัย
211 โรงเรียนบ้านโคกชุม จันดุม พลับพลาชัย
212 โรงเรียนบ้านมะมัง ป่าชัน พลับพลาชัย
213 โรงเรียนบ้านป่าชัน ป่าชัน พลับพลาชัย
214 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ป่าชัน พลับพลาชัย
215 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สะเดา พลับพลาชัย
216 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สะเดา พลับพลาชัย
217 โรงเรียนวัดพลับพลา สะเดา พลับพลาชัย
218 โรงเรียนอนุบาลสะเดา สะเดา พลับพลาชัย
219 โรงเรียนบ้านเสม็ด สำโรง พลับพลาชัย 044- 630080
220 โรงเรียนวัดสำโรง สำโรง พลับพลาชัย
221 โรงเรียนบ้านตะโกรี สำโรง พลับพลาชัย
222 โรงเรียนบ้านประดู่ สำโรง พลับพลาชัย
223 โรงเรียนพุทธบารมี สำโรง พลับพลาชัย 044658298
224 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โคกขมิ้น พลับพลาชัย
225 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา โคกขมิ้น พลับพลาชัย
226 โรงเรียนบ้านตาแก โคกขมิ้น พลับพลาชัย
227 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง โคกขมิ้น พลับพลาชัย 044119303
228 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา ตาเสา ห้วยราช
229 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ตาเสา ห้วยราช 044029318
230 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง บ้านตะโก ห้วยราช 0-4478-3744
231 โรงเรียนบ้านเกต(สุตาประชาอุปถัมภ์) บ้านตะโก ห้วยราช 044-630261
232 โรงเรียนบ้านโชคกราด บ้านตะโก ห้วยราช
233 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สนวน ห้วยราช
234 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สนวน ห้วยราช 092-9851802
235 โรงเรียนบ้านจบก สนวน ห้วยราช
236 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สามแวง ห้วยราช (044) 696096
237 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช ห้วยราช ห้วยราช (044) 696027
238 โรงเรียนบ้านดวน ห้วยราช ห้วยราช
239 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ห้วยราช ห้วยราช
240 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี ห้วยราชา ห้วยราช
241 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ เมืองโพธิ์ ห้วยราช
242 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา โคกเหล็ก ห้วยราช
243 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี โคกเหล็ก ห้วยราช
244 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก โคกเหล็ก ห้วยราช (044) 658152